ÇİĞ SÜTE SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU!

ÇİĞ SÜTE SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU!

 

Çiğ süte sözleşme zorunluluğu getirildi. Sözleşme yapmayan alıcılar üreticiden çiğ süt alamayacak. Sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımı sözleşme sistemine göre yapılacak. Bu amaçla uzun süredir beklenen yönetmelik çıktı.

Sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli yapılması, üretici örgütü ile alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Sanayiciler çiğ sütü yönetmelik kapsamında sözleşmeli almak zorunda olacak.

Yönetmeliğe göre sözleşmeler en az 6 ay en fazla 1 yıl süreli yapılacak.

Tarafların anlaşarak sözleşmeden dönmesi halinde altı aylık asgari süre hükmü uygulanmayacak.

Sözleşmede teslim edilecek ve alınacak çiğ sütün dönemler itibarıyla asgari ve azami miktarı, fiyatı, soğutma ve hizmet bedeli yer alacak. Üretici örgütleri aracılığıyla satılan çiğ süt karşılığı alınan nakit avans, üretim oranlarına göre üyeleri dağıtılacak.

Fiyat 4 Şekilde Belirlenebilecek

Sözleşmede fiyat 4 şekilde belirlenebileceği hükmü yer alıyor. Buna göre pazarlık, sütteki yağ ve protein oranlarına göre belirlenebilecek süt fiyatında parite de dikkate alınabilecek. Paritede değişken ise yem olacak. yönetmelikte süt-yem paritesinin 1.3’ün altında olamayacağı,  yani 1 kg sütün fiyatının en az 1.3 kg yeme eşit olması gerektiği hükmü yer alıyor. Yönetmelik uyarınca ayrıca Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye ettiği fiyat da esas alınabilecek.

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacak.

Çiğ süt satışında halen Ulusal Süt Konseyi’nde belirlenen 1 lira 15 kuruşluk fiyat uygulanıyor. Ancak üreticiler, sanayicilerin bu fiyatı dahi ödememesinden yakınıyorlardı. Bu yönetmelikle birlikte getirilen süt ve yem paritesinin fiyatı otomatik olarak 1.30 kuruşa yükselteceği yorumları yapılıyor.

16.04.2015 861 Yorum Gönder