Çinli Bilim Adamları Tüberküloza Dirençli İnek Geliştirdi!

Çinli Bilim Adamları Tüberküloza Dirençli İnek Geliştirdi!

Çinli bilim adamları genetik olarak modifiye edilmiş 13 tüberküloz enfeksiyonuna duyarlı inek geliştirmeyi başardı. TALEN olarak adlandırılan bir gen düzenleme aracını kullanarak SP110 fare genini yerleştiren bilim adamları Holstein – Friesian ırkı sığırlarda bu modifikasyonunun başarılı olduğunu ortaya koydular. Şu ana kadar 23 transgenik sığır üretildi ve 13’ü erişkin dönemlerine kadar hayatta kalmayı başardı. Mycobacterium bovis, üç transgenik ineğin ve üç kontrol grubu ineğin akciğerlerine yerleştirildi ve bu hayvanların tamamı 16 haftalık iken enfeksiyona bağlı olarak yaşamlarını kaybetti. Bilim adamları sonrasında, akciğer, lenf nodülleri, dalak ve karaciğer üzerinde lezyonları inceledi. Bir transgenik inekte hiçbir lezyon belirtisi görülmez iken, diğer iki transgenik ineğin organlarında belirgin bir şekilde bakteri yükü az olan enfeksiyona bağlı hafif lezyonlar görüldü. Bir başka çalışmada ise, dokuz tansgenik inekten altısı hiçbir TB enfeksiyonu belirtisi göstermemiş; kalan 3 hayvanın ise akciğerinde ve lenf nodüllerinde minimal derecede zarar oluşmuştur.

18.05.2015 1033 Yorum Gönder