'Et İthalatı Kalıcı Bir Çözüm Değil'

'Et İthalatı Kalıcı Bir Çözüm Değil'

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ilgaz, kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için et ithalatının kalıcı bir çözüm olmadığını ifade etti.

 

SETBİR Başkanı Zeki Ilgaz, kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için et ithalatının kalıcı bir çözüm olmadığını ifade etti.

 

Ilgaz, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi noktasında ithalatın kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını, bu durumun ortadan kalkması için uzun vadeli ve entegre planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

 

Uzun vadeli çözümler oluşturabilmek için Türkiye'nin hayvan varlığının ve hayvansal üretim rakamlarının tam bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Ilgaz, bunun için de öncelikle kayıt dışı üretimin engellenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

 

 "Fiyat Artışını Tetikleyen Arzın Sığlığı Ve Yetersizliği"

 

Kırmızı et fiyatlarının bu kadar yüksek seyretmesindeki ana nedenin kesimlik hayvan arzının sığlığı ve yetersizliği olduğunu belirten Ilgaz, iki aylık sütçü ırk buzağı fiyatının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 370 lira, Türkiye'de 1.500-1.700 lira; 250 kilogram ağırlığında bir yaşındaki besi danasının (AB) ülkelerinde 1.800-1.900 lira, Türkiye'de ise 3 bin 800-4 bin lira arasında olduğu bilgisini verdi.

 

Ilgaz, "Kesimlik hayvan arzındaki açığı kapatmak için kesimlik dana, özellikle de karkas et ithal etmek, tüketicilerimiz açısından fiyat artışlarında belirli bir rahatlama sağlayacak olmasından dolayı düşünülse bile bu iyileşme kalıcı olmayacak, muhtemelen istikrarı bozacak ve ülke besiciliğine orta-uzun dönemde zarar verecektir. Buna karşılık besilik dana açığını kapatmaya dönük genç dana ithalatına bir süre daha ihtiyacımız olabilecektir. Ayrıca etçi ırk damızlık hayvan ithalatı da bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir" yorumunu yaptı.

 

Zeki Ilgaz  kırmızı et fiyatlarının düşmesi ve hayvancılık sektöründeki üreticilerin yaşadığı problemlerin çözümü için şu önerilerde bulundu:

 

 "Üreticinin öncelikle girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve dengelenmesi gerekiyor. Besi maliyeti açısından büyük önem arz eden meraların daha etkin kullanımı, kaba yem üretiminin artırılması teşvik edilmeli. Yemleme ve yem teknolojileri daha etkin bir şekilde kullanılmalı. Hayvanlarımızın genetik özelliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmeli. İki doğum arası sürenin kısaltılması ve doğumların yılın bütününe yayılması sağlanmalı, mevsimsellik azaltılmalı. Doğum ve doğumu takip eden günlerde yaşanan buzağı ölümleri azaltılmalı. Et üretiminde etçi ırkların kullanımı hayata geçirilmeli. Hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edilmeli. AA

19.08.2015 942 Yorum Gönder