Genç Çiftçiye 30 Bin TL Hibe Yürürlükte!

Genç Çiftçiye 30 Bin TL Hibe Yürürlükte!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Genç Çiftçilerin desteklenmesi kapsamında 30 bin TL hibe projesini hayata geçirdi.

 

Bu konudaki “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

Ulusal Tarım’ın derlediği bilgiye göre karara ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projeler desteklemek.

 

Karar 2 Yıl Uygulamada Kalacak

 

Genç çiftçilerin desteklenmesi projesi 01/01/2016 – 31/12/2018 tarihleri arasını kapsamayacak. Bu tarihler arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30.000 TL’ye kadar hibe ödenmesi yapılacak.

 

Hangi Projelere Destek Verilecek?

 

Kararda, Ulusal Tarım’ın derlemesine göre, şu projeler destek alacak;

1. Bitkisel üretime yönelik projeler

2. Hayvansal üretime yönelik projeler,

3. Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenesine yönelik projeler.

 

Hibe Şartı, Projenin Tamamlanması

 

Genç çiftçiler projeleri kapsamında alacakları 30 bin TL hibeyi ancak projeyi tamamlayınca hak kazanacaklar. Bakanlar kurulu kararında, Proje hibe tutarı,  “uygulanacak projelere 30.000 TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir” şeklinde ifade edilirken, proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutuldu. Hibe Ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttı getirildi.

 

Tüm İlleri Kapsıyor

 

Proje kapsamında verilecek hibe 81 ili kapsıyor. Ancak illerdeki nüfusu 20.000’den az olan yerleşim alanlarını bu projeden yararlanacak.

 

Sadece Bir Kez Hibe Verilecek

 

Genç çiftçiler bu program ile verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecekler. Bakanlığın aynı proje konusunda diğer hibelerinden yararlanamayacaklar. ULUSAL TARIM

26.02.2016 1421 Yorum Gönder