HAYVANCILIK DESTEKLEME ESASLARI BELLİ OLDU

HAYVANCILIK DESTEKLEME ESASLARI BELLİ OLDU

“Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

“Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş buzağılara destekleme başvurusu  2 Temmuz - 31 Ağustos 2018 ve 2 Mayıs-1 Temmuz 2019'da olmak üzere iki dönem halinde yapılabilecek. 

Malak desteklemesi de buzağı da olduğu gibi iki dönem halinde yapılacak. Yetiştiricilerin birinci dönem için 1 Kasım-31 Aralık, ikinci dönem içinde 1 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde il ya da ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunması gerekecek

KOYUN KEÇİ VE TİFTİK DESTEKLERİ

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları küpelenmiş ve TÜRKVET'e kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan desteklemelerinden yararlanabilecek. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine 1 Eylül - 2 Kasım 2018 tarihlerinde başvuru yapacak. Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatiflere veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak 

ÇİĞ SÜT DESTEKLEMELERİ

Çiğ süt desteklemesi, Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler halinde yapılacak.  Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlanamayacak.

Düve alım desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici işletmesi en az 20 baş düve satın almış olacak. Bir işletmenin düve desteklemesinden yararlanabilmesi için hayvan sayısının, 20-100 baş olması gerekecek. 

Besilik erkek sığır desteklemesi almak isteyen yetiştiricilerin, sığırları erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olması gerekecek. Yetiştirici en fazla 200 baş sığırı için destekten yararlanabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

10.05.2018 1065 Yorum Gönder