Hayvanların Bitmeyen Derdi Mastitisler …

Hayvanların Bitmeyen Derdi Mastitisler …

Staphylococcus aureus, sütçü ineklerde eski ancak büyük bir sorundur. Problemin çözümü için çeşitli idare programları geliştirilmiştir.Staphylococcus aureus mastitisleri direkt olarak enfekte süt üretimine sebep olur. İdentifikasyon , tedavi, kesime sevk, deri ve meme kanalı ilaç uygulamaları gibi kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Mastitis ve sürü sağlığı üzerine araştıran bilim insanlarına göre, sütçü inek işletmelerinin en önemli sorunu mastitistir. Her ne kadar yeni sürüler, eski sürülere göre sürü büyüklüğü, işletme koşulları, üretim seviyesi, sağım sistemleri ve idari uygulamalar konusunda daha iyi bir şekilde organize edilse de, günümüzde de mevcut mastitis etkenleri hayatta kalmıştır ve sürülerde tehlike oluşturmaktadır.Mastitis etkeni olan s. aureus, temel olarak ineğin enfekte meme lobundan kaynak almaktadır. Bu bulaşıcı bakteri, ineğin normal mikroflorasının bir üyesidir. Yeni oluşan enfeksiyonlarda, s. aureus inekten ineğe, kontamine altlıklar veya sağımcının elleri gibi bazı mekanizmalarla bulaşır. Temel olarak enfekte inekler kaynak oluşturur.

28.04.2015 755 Yorum Gönder