PERAKENDE GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ DÜZENLENDİ

PERAKENDE GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ DÜZENLENDİ

    Son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye çiğ et ve kıyma, bazı süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmelerinin faaliyetleri düzenlendi.
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususlar belirlendi.
    Tebliğ, son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmesini kapsıyor. Kapsamda yer alan hayvansal gıdaların, perakendeci tarafından son tüketiciye satışının yanı sıra başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin de sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması şartıyla, tebliğde belirlenen yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılacak.
    Et ve et ürünleri için marjinal faaliyette, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 2 bin 500 kilogramı geçmeyecek. Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette de çiğ et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz edilebilecek, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemeyecek.
    Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz haftalık olarak en fazla 500 kilogram olacak. Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette, çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edilemeyecek.
    Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçemeyecek, balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette, sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri arz edilecek. Bütün halindeki balıkçılık ürünleri sadece balık satış yerleri tarafından diğer perakendecilere arz edilecek.

01.12.2014 992 Yorum Gönder