Su Ürünleri Avcılığı Denetlendi!

Su Ürünleri Avcılığı Denetlendi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından su ürünleri avcılığına getirilen düzenlenmelerin takip ve kontrolü ile çeşitli illerde bu görevleri yapan personelin tecrübelerinin paylaşımı ve iller arasında uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacıyla ortak denetimler yapılmaktadır.

 

Bu amaçla Adana ve Mersin il ve ilçelerinde 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları (yol denetimleri) balık halleri işleme değerlendirme tesisleri, depolar ve perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

 

Bu kapsamda listede görev yerleri belirtilen personelin bağlı bulundukları İl Müdürlüklerince denetimler için Adana ve Mersin İllerinde görev yapacak şekilde personel görevlendirilmesi yapılarak Su Ürünleri Kanun'un 33'üncü maddesi ile su ürünleri kontrol görevi verilen kolluk kuvvetleri ile irtibat kurularak yapılacak denetimlere destek sağlanması, il dışından gelecekler için konaklama organizasyonunun yapıldı.

 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Personelinde Dr. Bülent Orsay, Basri Evci Mersin Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü İbrahim Çınar ve diğer illerden gelen personeller denetime katıldılar.

13.10.2015 1070 Yorum Gönder