TÜRKİYE DAMIZLIK BOĞA SPERMASI ÜRETİMİNE HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE DAMIZLIK BOĞA SPERMASI ÜRETİMİNE HAZIRLANIYOR

    Hayvancılık işletmesi ve sığır varlığı bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Konya’da, Türkiye nüfusunun et ve süt ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yüksek verimli sığır ırkı yetiştirilmesi için esmer ırk embriyo üretimi ve test edilmeye aday damızlık boğa üretimi yapılacak.
    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Bahri Dağdaş, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı ‘Sığırlarda Embriyo Transferi ile Test Edilmeye Aday Boğa Elde Edilmesi Altyapı Projesi’, Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilerek yaklaşık 18 milyon lira destek aldı.
    Projenin sonucunda elde edilecek yüksek verim özelliklerine sahip ve test edilmiş damızlık erkek hayvanlardan sağılan spermler, yetkili satıcılar aracılığıyla hayvancılık sektörünün hizmetine sunularak, Türkiye’nin yurt dışından sperma ithalatının azaltılması hedefleniyor.
    Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve kabul gören projenin uygulanması için alt yapı çalışmalarına başlandı.
    Enstitü müdür vekili Dr. Mustafa Kan, hazırladıkları projeyle biyoteknolojik yöntemlerle esmer ırk embriyo üretimi ve test edilmeye aday damızlık boğa üreterek sığırların ıslahını ve birim hayvandan daha çok verim elde edebilecek damızlık dişi materyal sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

06.03.2015 1313 Yorum Gönder